FPT THANH HÓA

Tăng 1.5 lần ưu đãi khi giới thiệu bạn bè thành công từ lần thứ hai trở đi

Ưu đãi cho người giới thiệu và người được giới thiệu

1. Trường hợp Người được giới thiệu đăng ký dịch vụ Internet FPT và Truyền hình FPT

Người giới thiệu: Được ưu đãi 200.000 đồng vào hoá đơn tiền dịch vụ gần nhất và được cộng thêm 100 Gold cho 1 lần giới thiệu thành công.

Người được giới thiệu: Được ưu đãi tiền dịch vụ 100.000 đồng khi đăng ký và hoàn tất triển khai hợp đồng.

2. Trường hợp Người được giới thiệu đăng ký dịch vụ Internet FPT, không đăng ký Truyền hình FPT

Người giới thiệu: Được ưu đãi 100.000 đồng vào hoá đơn tiền dịch vụ gần nhất và được cộng thêm 50 Gold cho 1 lần giới thiệu thành công .

Người được giới thiệu: Được ưu đãi tiền dịch vụ 50.000 đồng khi đăng ký và hoàn tất triển khai hợp đồng.

3. Trường hợp Người được giới thiệu đăng ký dịch vụ Camera

Người giới thiệu: Được ưu đãi 100.000 đồng vào hoá đơn tiền dịch vụ gần nhất và tích lũy 50 Gold cho 1 lần giới thiệu thành công.

Người được giới thiệu: Được ưu đãi 100.000 đồng/1 Thiết bị Camera khi đăng kí và hoàn tất lắp đặt.

Ưu đãi đặc biệt cho người giới thiệu khi giới thiệu thành công từ hợp đồng thứ 2 trở đi

Khi Giới thiệu bạn bè thành công nhiều hơn 1 hợp đồng, Quý khách sẽ nhận được mức ưu đãi từ hợp đồng thứ 2 trở đi tăng lên gấp 1.5 lần so với lần đầu tiên, ưu đãi dành cho Người được giới
thiệu không thay đổi.

Lưu ý:

  • Chính sách áp dụng cho tất cả các khách hàng đã giới thiệu thành công 1 hợp đồng kể từ ngày bắt đầu chương trình Giới thiệu bạn bè;
  • Ưu đãi cho hợp đồng giới thiệu thành công thứ hai trở đi sẽ được tính từ ngày khách hàng nhận được thông báo về chương trình này.

1. Trường hợp giới thiệu thành công dịch vụ Internet FPT và Truyền hình FPT (tính từ hợp đồng
thứ 2 trở đi)

Người giới thiệu: Được ưu đãi 300.000 đồng vào hoá đơn tiền dịch vụ gần nhất và được cộng thêm 100 Gold cho 1 lần giới thiệu thành công.

2. Trường hợp giới thiệu thành công dịch vụ Internet FPT, không đăng ký Truyền hình FPT (tính từ hợp đồng thứ 2 trở đi)

Người giới thiệu: Được ưu đãi 150.000 đồng vào hoá đơn tiền dịch vụ gần nhất và được cộng thêm 50 Gold cho 1 lần giới thiệu thành công.

Giới thiệu thành công

Một lần Giới thiệu thành công được ghi nhận khi Người được giới thiệu ký Hợp đồng có sử dụng Mã giới thiệu có hiệu lực của Quý khách và Hợp đồng triển khai lắp đặt thành công. Hệ thống sẽ
tự động thông báo ngay cho Quý khách biết.

Giá trị ưu đãi được xác định căn cứ vào loại dịch vụ sau khi triển khai lắp đặt thành công.

Ví dụ: Trường hợp Người được giới thiệu đăng ký hợp đồng Combo Internet & Truyền hình FPT nhưng khi chỉ triển khai lắp đặt dịch vụ Internet, không triển khai lắp đặt Truyền hình, vậy khi đó,
giá trị ưu đãi được ghi nhận theo Trường hợp 2:

  • Người giới thiệu sẽ nhận được ưu đãi 100.000 đồng vào hoá đơn tiền dịch vụ gần nhất và 50 Gold.
  • Người được giới thiệu nhận được ưu đãi tiền dịch vụ 50.000 đồng khi hợp đồng hoàn tất triển khai.

Phương thức nhận ưu đãi

1. Người giới thiệu:

Tổng số tiền dịch vụ được ưu đãi = Tổng các ưu đãi của những lần giới thiệu thành công. Người giới thiệu có hợp đồng trả sau: Tổng số tiền dịch vụ được ưu đãi sẽ được áp dụng vào hóa đơn của kỳ thanh toán tiếp theo của Quý khách. Trong trường hợp tổng số tiền dịch vụ được ưu đãi nhiều hơn giá trị hóa đơn của kỳ thanh toán thì phần còn lại sẽ được tiếp tục áp dụng vào hóa đơn các kỳ thanh toán sau đó.

Người giới thiệu có hợp đồng trả trước: Tổng số tiền dịch vụ được ưu đãi sẽ được áp dụng vào tổng số tiền trả trước còn lại của Quý khách.

Tổng số Gold được ưu đãi = Tổng các ưu đãi Gold của những lần giới thiệu thành công. Số Gold được ưu đãi có thể dùng để đổi quà trong Chương trình Khách hàng thân thiết
của ứng dụng Hi FPT.

Nếu Quý khách đã tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết của FPT Telecom: khi Giới thiệu bạn bè thành công, ưu đãi Gold tự động được cộng vào mục Điểm có thể sử dụng

Nếu Quý khách chưa tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết của FPT Telecom: khi Giới thiệu bạn bè thành công, ưu đãi Gold được bảo lưu trong 6 tháng. Hãy tham gia
Khách hàng thân thiết ngay để được nhận ưu đãi Gold.

2. Người được giới thiệu:

Ưu đãi được áp dụng trực tiếp trên hóa đơn những lần thanh toán tiền dịch vụ đầu tiên.

Các bước để lấy mã giới thiệu

  • Tải hoặc truy cập ứng dụng Hi FPT
  • Truy cập vào mục Giới thiệu bạn bè ngay trên trang chủ của ứng dụng
  • Lấy Mã giới thiệu chia sẻ cho bạn bè, người thân

Sau đó hãy hướng dẫn bạn bè, người thân truy cập vào trang fpt.vn/shop & nhập Mã giới thiệu ở bước thanh toán để được hưởng ưu đãi.

Thời hạn của chương trình

Quý khách có thể giới thiệu không hạn chế dịch vụ của FPT Telecom đến bạn bè và người thân của mình. Các chính sách và quy định như trên sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo thay
đổi. Các thông báo thay đổi sẽ được hiển thị trực tiếp trên trang Member tại menu “Giới thiệu bạn bè” (https://fpt.vn/member/vi/referral#/), ứng dụng Hi FPT và các kênh truyền thông khác.

5/5 - (1 bình chọn)