FPT Telecom Thanh Hóa

Xu Hướng Giải Pháp Nhà Thông Minh Năm 2023

Năm 2023 sẽ là năm Xu Hướng Nhà Thông Minh. Để đảm bảo sự an toàn và tiện lợi cho người dùng, các giải pháp hiện đại như hệ thống điều khiển điện thoại di động, công nghệ thông tin định vị, công nghệ truyền thông sẽ được áp dụng.