Bạn đang cần lắp đặt mạng fpt tại Thanh Hóa, bạn hãy xem gói cước internet khuyến mại tháng 09/2016 phía dưới như sau:


MÔ TẢ DỊCH VỤ
F7
F6
Tốc độ Download
6 Mbps
10 Mbps
Tốc độ Upload
512 Kbps
768 Kbps
Trả sau từng tháng
Phí hòa mạng Không trang bị Modem
50,000
50,000
Trang bị Modem Wifi 1 Port
150,000
100,000
Trang bị Modem Wifi 4 Port
250,000
200,000
Số tiền cước được giảm hàng tháng
60,000
100,000
Số tiền khách hàng phải đóng/tháng
135,000
155,000
Thời gian áp dụng (tháng)
24 tháng
Trả trước 6 tháng
Phí hòa mạng Không trang bị Modem
0
0
Trang bị Modem Wifi 1 Port
0
0
Trang bị Modem Wifi 4 Port
0
0
Số tiền cước được giảm hàng tháng
60,000
100,000
Số tiền khách hàng phải đóng/tháng
135,000
155,000
Thời gian áp dụng (tháng)
24 tháng
Trả trước 12 tháng
Phí hòa mạng Không trang bị Modem
0
0
Trang bị Modem Wifi 1 Port
0
0
Trang bị Modem Wifi 4 Port
0
0
Số tiền cước được giảm hàng tháng
60,000
100,000
Số tiền khách hàng phải đóng/tháng
135,000
155,000
Thời gian áp dụng (tháng)
24 tháng
Ưu đãi đặc biệt
Tặng cước tháng 13, 14

 

Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

 

2. Gói cước internet cáp quang FPT giá rẻ tại Thanh Hóa :

 

 Đặc Biệt Lắp Mạng Và Truyền Hình HD FPT 12/2015.

 
GPON
             
                 
MÔ TẢ DỊCH VỤ
F7
F6
F5
F4
F3
F2
 
Tốc độ Download/ Upload
 
 
6 Mbps
 
10 Mbps
 
16 Mbps
 
22 Mbps
 
 
27 Mbps
 
32 Mbps
 
Tốc độ Upload
 
 
6 Mbps
 
10 Mbps
 
16 Mbps
 
22 Mbps
 
 
27 Mbps
 
32 Mbps
 
Trả sau từng tháng
 
Phí hòa mạng
Trang bị Modem FTTH WIFI 4 port
 
200,000
 
200,000
 
100,000
 
100,000
 
100,000
 
100,000
 
 
Trang bị Modem FTTH 4 port 
 
 
200,000
 
 
200,000
 
 
100,000
 
 
100,000
 
 
100,000
 
 
100,000
 
 
 
Số tiền cước được giảm hàng tháng
 
50,000
 
90,000
 
130,000
 
150,000
 
 
160,000
 
150,000
 
Số tiền khách hàng phải đóng/tháng
 
150,000
 
170,000
 
190,000
 
230,000
 
 
280,000
 
330,000
 
 
Thời gian áp dụng (tháng)
 
 
24 tháng
 
Trả trước 6 tháng
 
Phí hòa mạng
Trang bị Modem FTTH WIFI 4 port 
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
 
 
 
Trang bị Modem FTTH 4 port 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
 
Số tiền cước được giảm hàng tháng
60,000
 
 
100,000
 
140,000
 
160,000
 
 
170,000
 
160,000
 
Số tiền khách hàng phải đóng/tháng
150,000
 
170,000
 
190,000
 
230,000
 
 
280,000
 
 
330,000
 
 
Thời gian áp dụng (tháng)
 
 
24 tháng
 
Trả trước 12 tháng
 
 
Phí hòa mạng
 
Trang bị Modem FTTH WIFI 4 port 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
 
Trang bị Modem FTTH 4 port 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
 
Số tiền cước được giảm hàng tháng
 
60,000
 
 
100,000
 
 
140,000
 
 
160,000
 
170,000
160,000
 
Số tiền khách hàng phải đóng/tháng
 
140,000
 
160,000
 
180,000
 
220,000
 
 
270,000
 
320,000
 
 
Thời gian áp dụng (tháng)
 
 
24 tháng
 
 
Ưu đãi đặc biệt
 
 
Tặng cước tháng 13, 14
 

 

Giá chưa bao gồm 10% thuế  VAT

 

 

 0987.45.98.98 - 0902.45.9898 - Mr Dũng